Årsmøte i Bjerke Venstre 10.januar 2012

Styret i Bjerke Venstre inviterer alle medlemmer i Bjerke Venstre til årsmøte som finner sted
i Venstres hus Møllergata 16 den 10.januar 2012 kl.18 -21

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Årsmøte Bjerke Venstre

Innkalling til Årsmøte i Bjerke Venstre

Du innkalles med dette til årsmøte i Bjerke Venstre

Dato: 10.januar 2012
Tid: Kl. 18:00 21:00
Sted: Venstres hus i Møllergata 16

Saker:
ÅM 01/12 KONSTITUERING
01.01 Godkjenne innkalling og dagsorden
01.02 Velge møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
01.03 Godkjenne antall stemmeberettigede deltagere

ÅM 02/12 ÅRSBERETNING
02.01 Behandle styrets årsberetning for 2011

ÅM 03/12 INNKOMNE FORSLAG
Forslag fra medlemmene må være bydelslaget i hende minst 5 dager før årsmøtet.
Frist: 5. januar 2012
Kan sendes til: [email protected]

ÅM 04/12 HOVEDRETNINGSLINJER FOR VIRKSOMHETEN
04.01 Diskutere aktuelle politiske spørsmål og behandle evt. forslag til uttalelser
04.02 Politiske markeringssaker i bydelen
04.03 Forslag til møter og aktiviteter i 2012
04.04 Saker til Oslo Venstres årsmøte
04.05 Diskutere oppfølgning av Bjerke Venstre sitt program til bydelsvalget 2011

ÅM 05/12 VALG
05.01 Velge bydelslagsleder
05.02 Velge bydelslagsnestleder
05.03 Velge 3 styremedlemmer
05.04 Velge 2 eller flere varamedlemmer
05.05 Velge utsendinger til Oslo Venstres årsmøte
05.06 Velge medlemmer til valgkomite for neste år.

ÅM 06/12 AVSLUTNING

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Carl Johan Støylen
Styremedlem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**