Program Bjerke Venstre 2023

En sosialliberal bydel

Venstres visjon er at Bjerke skal være en god bydel å bo og vokse opp i, uavhengig av hvor man kommer fra og hvor i bydelen man bor. Vi skal legge til rette for nyskaping og ta vare på bydelens miljø, natur og historiske særpreg. Målet er å skape en grønn, raus og liberal bydel og by.

Venstre står for sosialliberale verdier. Vi ønsker oss en mangfoldig bydel med plass til alle. Å være sosialliberal betyr også at vi vil kjempe for dine rettigheter og din personlige frihet. Vi ønsker å være et nært og lyttende ombud for bydelens innbyggere og er opptatt av åpenhet i prosesser. Det skal være mulig og enkelt for innbyggere i alle aldre å påvirke beslutninger.

Oppvekst

Alle barn har rett til en trygg og god oppvekst. Å sørge for en trygg oppvekst for alle barn er det viktigste vi kan gjøre for fremtiden.

Venstre vil:

 • Innføre løpende opptak til barnehage.
 • Sikre gode utearealer til lek og idrett og etablere flere offentlige lekeplasser for barn.
 • Innføre et fritidskort som sikrer ungdom mellom 12 og 18 år mulighet til deltakelse i flere sport, kultur og fritidsaktiviteter.
 • Sikre ungdom trygge møteplasser, med tilstrekkelige midler til ungdomsklubben.

En grønn åpen by

Oslo er en fantastisk by å bo i, men vi vet at bedre alltid er mulig.

Som byens sosialliberale parti jobber vi for å skape en by som gir deg størst mulig frihet i hverdagen, samtidig som vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

Venstre vil:

 • Styrke bomiljøet i Groruddalen gjennom å redusere trafikk- og støyforurensing.
 • Verne parker og grøntområder, inkludert Bredtvedt skogen.
 • Legge til rette for næringsliv og gründere som skaper nye arbeidsplasser.

Fremkommelighet

Venstre vil at det skal være enkelt og trivelig å komme seg rundt, uavhengig av funksjonsnivå. Det skal alltid være enkelt for deg å komme deg dit du skal på en rask og miljøvennlig måte.

Venstre vil:

 • Sikre trygge skoleveier for alle barn.
 • Gjøre det tryggere og mer trivelig å sykle og gå.
 • Etablere trygge sykkelanlegg.
 • Utvide beboerparkering til hele bydelen.
 • Senke månedskortprisen på kollektivtransporten.
 • Gi ungdommer, studenter og elever halv pris på månedskort. Barn skal reise gratis.

Venstre vil at Bjerke skal være en god bydel for alle, uansett hvilken bakgrunn du har og hvor i bydelen du bor. Vi ønsker en mangfoldig bydel med plass til alle.