Vil selge Rådhuset

Venstre og Anders Skoglund vil selge rådhuset til Bergen kommunale pensjonskasse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Anders_Skoglund_helfigur_2011

Foto: Tor Blaha

— Det er ikke en kommunal kjerneoppgave å sitte på vedlikeholdskrevende kontorarbeidsplasser. Vi må prioritere kjerneoppgavene og fristille ressurser der det er mulig. Derfor vil vi selge rådhuset og inngå en langvarig avtale om leie, sier Venstres medlem av komité for finans, Anders Skoglund til BA.

Venstre mener kommunalt eierskap må begrense seg til områder der det er nødvendig at kommunen har kontroll av hensyn til fellesskapet.

— Det er for eksempel nødvendig at det offentlige eier kraftmaster, fossefall og annen infrastruktur, men det er ikke en kommunal oppgave å selge strøm, nett og boligalarmer. Vi vil derfor selge kommunen ut av BKK og kun beholde eierpostene som innbefatter infrastruktur, det samme grepet vil vi ta overfor BIR, sier Skoglund.

Les hele saken på side 18 i Bergensavisen lørdag 17. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**