Kommentar: Godt valg. Stem Venstre!

Venstres Per A. Thorbjørnsen gir her sin hilsen til velgerne i Stavanger på valgdagen. Særlig to saker har preget valgkampen: Sykehjem og transport. Sykehjemsdekningen skal være akseptabel innen utgangen av 2015. Nord-Jæren må ha nytt transportsystem og det planlegges for bybane som skal påbegynnes i 2018, skriver Thorbjørnsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Nok en valgkamp er over. Spesielt har det vært fokus på to store tema: Sykehjem og transport. Sykehjemsdekningen skal være akseptabel innen utgangen av 2015. Nord-Jæren må ha nytt transportsystem og det planlegges for bybane som skal påbegynnes i 2018.

Disse temaene er store, langsiktige og viktige for oss i Venstre. Men det er også mye annet vi skal gjøre. I valgkampen har vi møtt mange som har fortalt oss om opplevelser og erfaringer som vi tar med oss i det arbeidet vi nå skal gjøre.

Jeg har snakket med mange mennesker på Arneageren de siste fire ukene på valgstanden vår. Det er to samtaler som har gjort spesielt inntrykk på meg. For det første læreren som har vært engasjert og ivrig i sin lærergjerning, men som nå har mistet motet. Hun registrerer færre ressurser til barn med behov for tilpasset opplæring. Hun føler at hun ikke har mer overskudd og at hun går på akkord med de sine faglige premisser.

Forrige lørdag traff jeg en sykepleier ved et av våre kommunale sykehjem. Hun var av den klare oppfatning at situasjonen hadde blitt åpenbart forverret det siste halve året. Både i forhold til kvaliteten i tjenestene og det forhold at stadig flere sykepleiere hadde sluttet. Hun var oppriktig fortvilet og bekymret for den videre utviklingen.

Valget handler om hvordan vi skal tilby gode tjenester. Tjenestene vi tilbyr er avhengig av at vi har motiverte ansatte. Omsorgstjenestene, skolen og barnehagen er gode tilbud når vi har nok ansatte som føler seg sett.

Venstre ønsker at Stavanger kommune skal være en god arbeidsgiver, med godt omdømme. Ansatte skal ha interessante oppgaver i en nyskapende organisasjon og ha gode muligheter til faglig og personlig utvikling. Venstre ønsker at den enkelte kommunale arbeidstaker skal kunne påvirke arbeidsmiljøet positivt ut fra egne erfaringer og opplevelser. Det må finnes åpne kanaler slik at forbedringer finner sted. Venstre lover å lytte.

I valgkampen har det meste blitt debattert. Kulturfolk på Tou, eldreomsorgsmøter på Ledaal, møter med foreldreutvalg i skolen og undervisningsforbundet. Kvinnegruppen Ottar på Arkeologisk museum, debatt på Døvesenterert, generell debatt på Hall Toll, og noen miljødebatter. Vi fikk dessverre ikke diskutere i møte med virksomhetene, brukere eller elever. Slik får valgkampen sitt eget liv, litt på siden av den kommunale hverdagen. Det er som om partiene ikke interesserer seg for at helsepolitikk er mer enn eldreomsorg og at eldreomsorg er mer enn sykehjemsplasser. Rusvern, psykisk syke, mennesker med reduserte kognitiv funksjon, unge funksjonshemmede er tema som knapt har vært nevnt.

Vi må vise at vi er et samfunn, en kommune som bry seg. En kommune som skjønner hvor viktig det er å tilby gode tjenester for dem som trenger det, har gode barnehager og skole som ser alle barn og unge. Byen vår må være et godt samfunn både gjennom lovpålagte oppgaver, men også som tilrettelegger for kunst, kultur for idrett for å skape det gode liv. Dersom dette ikke er ansvarsområder som er i balanse, skaper vi et dårligere samfunn.

Kulturen har egenverdi. Kulturen som betydning for at vi skal kunne leve våre gode liv.

Rådmannen sitter nå med budsjettet for 2012. Rådmannen lanserte ytterligere nedskjæringer i forbindelse med en sak til formannskapet så sent som i juni i år. Enkelte partier har lovet mer, for eksempel maksimal dekningsgrad for sykehjemsplasser. Det koster 100 millioner. Rådmannen snakker om reduskjsoner i 40 millionersklassen. Det gir en avstand på 140 mill. Det er partier som vil oppleve en politisk blåmandag når rådmannen legger fram budsjettet i oktober.

Stavanger har i løpet av de siste fire årene gradvis beveget seg i retning av å bli en klimavennligere kommune. En tredjedel av klimagassutslippene kommer fra oppvarming av bygg, resten fra trafikken. Det har hatt betydning at Venstre har håndet på rattet. Vi har etterspurt klimaregnskap i alle store prosjekter, vi har satt etablert en standard der nybyg kommer som passiv- eller lavenergihus. Vi har konsekvent stått for en transportpolitikk som gjør det mulig å sykle, og som sikrer bussen skal komme fram. Gjennom valgkampen har Arbeiderpartiet i Stavanger hevdet at det er behov for mer fakta før avgjørelsen om busway eller bybane. I bystyret har Arbeiderpartiet anbefalt bybane. For to dager siden valgte Rogaland Ap busway med begrunnelse i fylkeskommunens økonomi. Dette er så politisk uryddig at det går på tiltroen løs. Busway må planlegges like nøye som en bybane og pengene kan ikke brukes noe annet sted enn til transport på Nord-Jæren. Det siste Ap-utspillet kom ironisk nok samme dag som regjeringen lanserte en egen statlig pott til bybane. Jeg håper Venstre får stor oppslutning i fylkestinget, slik at vi kan sikre flertall for et nytt transportsystem som sørger for at folk slipper å stå i bilkø. De faglige rådene er så langt klare, det er en skinnegående bybane som er mest framtidsrettet og som gjennom arealstrukturering og byutvikling kan skape den moderne klimavennlige byen.

Valgkampen er over. Nå bestemmer du. Statsministeren sa etter 22. juli-katastrofen at angrepet må møtes med mer demokrati, med mer åpenhet. Det er godt sagt. I dag betyr det at stemmeretten skal brukes. Du får gi det partiet din stemme som du har mest tillit til. Til det partiet som du tror ser både morgendagens og framtidens utfordringer. Venstre setter folk foran systemer. Vi setter folk først. Venstre er det liberale partiet som både vil sikre hver enkelt muligheten til å leve sitt gode liv, samtidig som vi har et sterkt fellesskap som ser til at ingen faller utenfor. Vi heier på dem som lykkes og vi vil løfte de som trenger støtte. Vi sier: Frihet for den enkelte og ansvar for hverandre. Det handler rett å slett om at liberalere bryr seg.

Lenge leve demokratiet. Godt valg!

Kommentaren har også stått på trykk i Rogalands Avis her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**