Godt nytt år

Venstre i Stavanger takker alle venner og samarbeidspartnere for året som har gått og ønsker alle et godt nytt år!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

godt nytt år

Foto: Kjersti Lervik

I 2011 var det kommunevalg. Venstre i Stavanger takker for tilliten byen har gitt oss i nok et valg og vi skal svare ved å ta ansvar for å løse oppgavene vi står foran. Venstre er stolte og glade for å kunne bidra til at Stavanger er en god by å bo i.

Det er utfordringer innen både sosialpolitikk og levekår som Venstre skal fortsette arbeidet for å løse. Vi skal se til at skolen er god og at det gis gode tilbud barn og unge.

Venstre vil fortsette sitt utrettelige arbeid for gode miljøløsninger og se til at regionen løser sine transportutfordringer gjennom et framtidsrettet moderne kollektivsystem, bybanen.
Også i 2012 skal partiet stå vakt om byens identitet og sikre at de gode bomiljøene i trehusbyen. Nye boligområder som bygges ut skal være klimavennlige og gi gode boliger for familier og trygge oppvekstvilkår for barn.

Takk til medlemmer, venner og samarbeidspartnere for året vi har bak oss. Det er mange har bidratt på ulikt vis, og mange som skal være med å dele æren for at Venstre vokser og stadig oppnår større gjennomslag.

Godt nytt år!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**