Det kalde politiske Moss

Den politiske opposisjonen i Moss har etter valget, lagt an en negativ tone med personkarakteristikker av flertallets politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Logo, Venstre

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Jeg har merket meg en ting etter valget og skifte av styringsflertall i Moss; Opposisjonen har anlagt en ny politisk tone. I økende grad karakteriserer de styringsflertallets politikk med ufine betegnelser og tillegger oss holdninger vi selv ikke kjenner oss igjen i. Likeledes har de oftere begynt å gjøre det samme med personer i det politiske flertallet. Dette prøver de å underbygge ved å sitere deler av og forvrenge bruddstykker av innlegg i ulike utvalg samt bystyret.

Jeg selv har opplevd dette gjennom media og ved uttalelser i siste møte i formannskapet. Jeg ble personlig karakterisert i budsjettdebatten. Derfor tok jeg saken opp i bystyrets siste møte. Jeg henviste til kommunens etiske regelverk som påpeker at man ikke skal trakassere andre for deres synspunkter.

Dessverre ser det ikke ut som om gruppeleder for Ap bryr seg om dette. Han forvrenger, i avisa 20. desember, en uttalelse fra meg i formannskapet samtidig som han karakteriserer flertallets politikk ut fra dette.

Saken gjelder igjen flertallets budsjett og økningene i SFO-satsene. Jeg brukte meg selv som eksempel i formannskapet og gjentok det jeg har sagt tidligere; Hvorfor skal folk med en relativt god inntekt, slik som jeg, ha subsidierte SFO-priser?

Styringsflertallet sier klart fra at vi ikke vil ha lave SFO-priser til alle de av oss som har råd til å betale det en SFO-plass i realiteten koster. Opposisjonen har rett i at dette er en grunnleggende forskjell på deres og vår politikk. Fra høsten av vil prisen på SFO-plass i Moss derfor ligge på det nivået som nabokommunene har.

Sindre Westerlund Mork
gruppeleder for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**