Mariane Sønju Hagestad vara i eldrerådet

Mariane Sønju Hagestad er valgt til varamedlem i eldrerådet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


i Birkenes, som en gest fra SV som ellers kunne fått den plassen.
har du saker som angår eldre i Birkenes, så ta gjerne kontakt med Mariane Sønju Hagestad på 37 27 86 61.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**