Til innhold

Det spirer og gror med Venstre!

Birkenes Venstre

Har du saker du vil at Venstre skal ta opp, er du hjertelig velkommen til å ringe
lokallagsleder Ole Morten Vegusdal eller andre i styret
Ole Morten Vegusdal 90037272 og [email protected]

Birkenes Venstre har åpne gruppe- og styremøter, alle er velkommen med sitt budskap og sitt engasjement. Se vår aktivitetskalender for mer info.

På www.venstre.no er Venstres program på alle områder presentert.

Velkommen til Birkenes Venstre.

 • Skole

  Det viktigste for en god skole er gode lærere. Da får vi en skole som satser på kunnskap og gir like muligheter til alle barn.

 • Omsorg

  Venstre ønsker å ta vare på alle mennesker og bekjempe fattigdommen. Derfor må vi bedre tilbudet innen psykiatri, rusomsorg, eldreomsorg og barnevern. Venstre vil ha et godt offentlig helsetilbud med så god kvalitet at det ikke oppstår et klasseskille i helsevesenet.

 • Miljø

  Vi arbeider for å stoppe klimaendringene, for å bevare mangfoldet i naturen og for å gjøre det enklere å leve miljøvennlig. Og med din hjelp kommer vi i mål.

 • Næring

  Venstre vil ha en moderne næringspolitikk. Vi vil legge til rette for et næringsliv som skaper nye verdier og grønn vekst.