Venstre vil ha offensiv utvikling av næringslivet

Venstre mener Levanger kommune må legge bedre til rette for næringslivet. — Kommunen må gi langt bedre vilkår for utvikling og vekst enn i dag og samtidig gjøre det attraktivt å etablere seg her, sier Venstres Karl M. Buchholdt. NHO la i går fram tallene for Nærings-NM 2011, hvor Levanger kommer ut som nummer 230 av kommunene på landsbasis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Plasseringen i årets Nærings-NM er dårligere enn i 2010, hvor Levanger var nummer 74. -Plasseringen er urovekkende lav, sier Buchholdt. —Mange snakker om at det er langt bedre vilkår for bedriftene på Verdal. Dette skyldes nok at det er lav kommunal næringsinteresse og et dårlig kommunalt næringsklima i Levanger, mener Buchholdt. Les også: Verdal danker ut Levanger

-Venstre vil satse på bedriftene i Levanger gjennom å legge til rette for økt lønnsomhet og omsetningsvekst i eksisterende bedrifter, og en økning i nyetableringer og arbeidsplasser. —Dette vil vi gjøre gjennom raskere saksbehandling, redusert byråkrati, og målrettet oppfølging av bedrifter på rådgiving og incentivordninger, sier Buchholdt.

Levanger Venstres fem grep for en bedre næringspolitikk:
Rask saksbehandling og redusert byråkrati.
Målrettet oppfølging av bedrifter på rådgivning og insentivordninger.
Nye næringsarealer for småindustri og kunnskapsbedrifter.
Fornyet servicetilbud i sentrem og omgjøre rådhuset til butikker.
Offensiv videreutvikling av Levanger attraktivt bosted

Her finner du hele Levanger Venstres valgprogram.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**