Godt nytt år

Karmøy Venstre takker alle venner og samarbeidspartnere for året som har gått og ønsker alle et godt nytt år!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I 2011 var det kommunevalg. Karmøy Venstre takker for tilliten innbyggerne har gitt oss, og i opposisjon skal vi vise posisjonen vårt ansvar for å løse våre prioriteringer og oppgaver, og vi er stolte og glade for å kunne bidra til at Karmøy er en god kommune å bo i.

Venstre vil fortsette sitt utrettelige arbeid for gode miljøløsninger og se til at regionens utfordringer skal tas inn i Karmøys videre arbeid.

Nye boligområder som bygges ut skal være klimavennlige og gi gode boliger for familier og trygge oppvekstvilkår for barn.

Vi skal påse at skolen er god og i utvikling, og at det gis gode tilbud barn og unge.

Takk til medlemmer, venner og samarbeidspartnere for året vi har bak oss. Det er mange har bidratt på ulikt vis, og mange som skal være med å dele æren for at Venstre medlemsmasse vokser.

Godt nytt år!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**