Velkommen til åpen Venstrekveld for medlemmer, listekandidater og andre interesserte

VI i styret i Ringerike Venstre vil gjerne invitere hver enkelt av dere til en hyggelig kveld tirsdag 24de januar kl.19.00 i Kulturstiftelsen Fengselet. Det blir en kveld i uformelle former med litt godt å spise og en prat over bordet, foredrag av Arnfinn Sæther – og lokalpolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


(kopi av brev sendt medlemmer i Ringerike Venstre)
Julebrev med invitasjon til deg som er medlem i Ringerike Venstre – og til deg som var listekandidat ved kommunevalget og kanskje vil bli medlem?
Nå nærmer vi oss julen med stormskritt, og også avslutningen på året 2011. Det er tid for et lite tilbakeblikk på et godt og fruktbart valgår for oss i Ringerike Venstre.
Vi gjorde et meget godt kommunevalg i Ringerike med 6,1% av stemmene og kan fastslå at dette faktisk er det nest beste valgresultatet noensinne. Vi hadde et godt program med fokus på et sosialliberalistisk og grønt Ringerike , kompetanseøkning, næringsutvikling og samferdsel. Disse satsingsområdene vil også kunne føre til den tilflytting som er nødvendig for økonomisk vekst og gode tjenestetilbud i kommunen. Gjennom innsats fra mange før og under valgkampen klarte vi å selge inn budskapet vårt.
Takk til medlemmer som gjorde en strålende innsats på stand, takk til over førti andre trofaste medlemmer, takk og velkommen til dere åtte som meldte dere inn i år. Takk til dere som sa ja til å stå på stemmeseddelen, takk til dere som har representert Venstre i råd og utvalg. Takk til dere som stemte Venstre og kanskje bidro til at en i omgangskretsen gjorde det samme. På hver deres måte har dere vært verdifulle for Ringerike Venstre!
Vi er nå fortsatt i posisjon med AP, Høyre og Krf og har ett felles hovedmål; å bringe kommuneøkonomien i balanse innen 2015 for å sikre solid grunnlag for videreutvikling av kommunens tjenestetilbud og innbyggernes trivsel. Ringerike Venstre er nå representert i formannskapet ved Helge Stiksrud som sitter i kommunestyret med Ole-Gunnar Øhren og Anne-Marit Lillestø.
VI i styret i Ringerike Venstre vil gjerne invitere hver enkelt av dere til en hyggelig kveld tirsdag 24de januar kl.19.00 i Kulturstiftelsen Fengselet. Det blir en kveld i uformelle former med litt godt å spise og en prat over bordet.
Vi er så heldige at vi får besøk av Arnfinn Sæther som vil dele sine tanker og livserfaring med oss. Han er en glimrende kåsør og skribent. Han har holdt mange morgenkåserier i NRK radio og er for mange av oss også kjent fra petitartikler i Ringerikes Blad for noen tid tilbake.
Det skal også gis plass til vår politiske leder Helge Stiksrud som vil la oss få et et innblikk i de politiske og økonomiske utfordringene i kommunen. Spørsmål, råd og kommentarer fra medlemmer og andre interesserte er hjertelig velkommen!
Vi gleder oss til å møte våre nye medlemmer og bli bedre kjent med dere som har vært medlemmer en stund. Vi sees mandag 24de januar! Ta gjerne med deg en.
Men først er det jul! Vi ønsker dere en jul med glede, lys og varme — og kanskje en skitur hvis snøen kommer! GOD JUL!

Julehilsen fra styret i Ringerike Venstre
Ole Mælingen, Paul Bjerke, Mary Gravdal, Olav Relling, Ole-Gunnar Øhren
Marianne Wethal
lokallagsleder

PS. Årsmøte avholdes på Rådhuset allerede 30te januar kl.19.00 — 20.00 (ca). Dette er et formelt møte der styremedlemmer velges. Det er flott hvis du kommer dit også. Men medlemskvelden den 24de januar er kanskje det hyggeligste å prioritere hvis du må velge èn kveld.
PS. Har du glemt å betale kontingenten din (eller vil bli nytt medlem) setter vi pris på om du betaler kr.295 til Venstres kontonummer 7874 05 60084. (Adr. Møllergata 16, 0179 Oslo) Husk å sette ditt navn med adresse på meldingsfeltet i nettbank eller faktura. Det er viktig at alle medlemmer betaler kontingent av både økonomiske og politiske grunner. Er du student betaler du kun kr. 195

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**