Årsmøte Eidsberg Venstre 2012

Årsmøtet i Eidsberg Venstre 2012 avholdes lørdag 21. januar kl 12.00 i kommandantboligen Høytorp Fort (Rugevillaen). Frist for påmelding, innsending av saker til behandling og forslag til politiske uttalelser er satt til 14.01.12.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Røde bær, vinter

Foto: Finn Dale Iversen

Innkalling til årsmøte i Eidsberg Venstre 2012.

Tid: lørdag 21. januar kl. 12.00

Sted: Kommandantboligen Høytorp Fort (Rugevillaen).

Påmelding; innen 14.01.12.

Frist for innsending av saker og forslag til politiske uttalelser: innen 14.01.12.

Saksliste:
1. Åpning og konstituering
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Godkjenning av dagsorden
4. Generell politisk debatt
5. Årsmelding 2011
6. Regnskap 2011
7. Budsjett 2012
8. Kontigent 2012
9. Politiske uttalelser
10. Valg av delegater med varautsendinger til fylkesårsmøtet.
11. Årsmelding fra kommunestyregruppa
12. Valg av styre 2012
13. Valg av VO-utvalg.
14. Valg av revisor
15. Valg av valgkomite

16. Innsendte forslag

Beregnet tidsramme: ca 1 time.

Etter årsmøtet holder vi politisk verksted med fokus på året 2012 og kommunestyreperioden frem til 2015.

Det serveres varm mat fra Grys Catering – Høytorp Fort.

Påmelding til Ingunn (tlf 90 99 22 29 eller [email protected])

Styret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**