Innkalling til årsmøte Nordre Aker Venstre

Onsdag, 18. januar 2012, kl. 18.00 — 21.00
Bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalen, Nydalsveien 21, 5. etg. (kantinen)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


INNKALLING ÅRSMØTE 2010 I NORDRE AKER VENSTRE

Onsdag, 18. januar 2012
kl. 18.00 — 21.00
Bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalen, Nydalsveien 21, 5. etg. (kantinen)

ÅM 01/11 KONSTITUERING
01.01 Registrering av frammøtte
01.02 Godkjenne innkalling og dagsorden
01.03 Velge møteleder, -referent, 2 protokollunderskrivere og evt. tellekorps

ÅM 02/11 ÅRSMELDING
02.01 Behandle styrets og BU-gruppas årsmelding for 2011.

ÅM 03/11 AKTUELLE POLITISKE SAKER
03.01 Oppsummering kommune- og bydelsvalget 2011
03.02 Venstre i byråd
03.03 Aktuelle politiske saker og behandle evt. forslag til uttalelser
03.04 Saker til Oslo Venstre (styret, bystyregruppen, hovedstyret, årsmøtet etc.)
Eivind Nikolaysen, vår byrådssekretær innen miljø og samferdsel, deltar fra Oslo Venstre.

ÅM 04/11 INNKOMNE FORSLAG
Forslag fra medlemmene må være bydelslaget i hende minst 5 dager før bydelsårsmøtet

ÅM 05/11 HOVEDRETNINGSLINJER FOR VIRKSOMHETEN
Jfr. Oslo Venstres virksomhetsplan
05.01 Møter og aktiviteter i bydelen i 2012
05.02 Budsjett for bydelslaget

ÅM 06/11 NOMINASJON OG VALG
Valgkomiteen presenterer sin innstilling i møtet. For innspill ta kontakt med valgkomiteen v/Torhild Taklo Knutzen, Telefon 2269 5815 eller 4825 0028. Siste frist for å gi innspill til valgkomiteen er søndag 15. januar.
06.01 Velge bydelslagsleder (Innstilling fra valgkomiteen blir ettersendt)
06.02 Velge bydelslagsnestleder (Innstilling fra valgkomiteen blir ettersendt)
06.03 Velge styremedlemmer (Innstilling fra valgkomiteen blir ettersendt)
06.04 Velge varamedlemmer (Innstilling fra valgkomiteen blir ettersendt)
06.05 Velge utsendinger til Oslo Venstres årsmøte i februar (legges frem på møtet)
06.06 Velge lokal valgkomité (legges frem på møtet)

ÅM 07/11 EVENTUELT

Vel møtt!
Gi gjerne en melding til [email protected] om at du kommer på møtet.

Med vennlig hilsen
Styret i Nordre Aker Venstre
v/Gunnar L. Brevig /bydelslagsleder
E-post: [email protected] Internett: https://www.venstre.no/oslo/nordreaker
Om døren nede skulle være låst, så bare ring meg på telefon: 9599 6185.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**