Innkalling til årsmøtet i Nes Venstre

Alle medlemmer i Nes Venstre ønskes velkommen til årsmøte. Årsmøtet holdes i Nes rådhus, formannskapssalen, mandag 16. januar kl 1930.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Saker til behandling er:

1. Åpning og konstituering med valg av møteledelse
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Godkjenning av referat fra årsmøtet 2011
4. Årsmelding for 2011
5. Regnskap for 2011
6. Støtte til Digitalt personvern (orientering fra Sesselja Bigseth)
7. Kontingent for 2012
8. Valg av styret
9. Valg av revisor
10. Valg av utsendinger til Akershus Venstres årsmøte
11. Gjennomgang av årets lokalvalg
12. Gjennomgang av kommunale budsjettsaker for 2012
13. Gjennomgang av fylkeskommunale saker
14. Møteplan for 2012
15. Eventuelle innkomne saker

Frist for innsending av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er mandag 9. januar 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**