Invitasjon til årsmøte for 2011 Nordland Venstre

Lørdag 11. februar 2012 kl. 12.00 (lunsj 12-13) til søndag 12. februar 2012 kl. 14.00, SAS Radisson i Bodø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Viktige saker på årsmøtet er valg av fylkesstyre og nominasjonsnemnd til Stortingsvalget 2013. Årsmøte skal også gi innspill til Venstres landsmøte. Aktuelle tema er bl.a. helsepolitikk og "ressurser og nordområdet".

Årsmøtet skal også i år dele ut Nordland Venstres Miljøpris. Kom med forslag på en priskandidat.

Arne Ivar Mikalsen

Arne Ivar Mikalsen
Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto

Lokallagene velger utsendinger til årsmøtet iht vedtektene. Påmelding til årsmøtet sendes til Nordland Venstre, v/Kerstin Ander-Trønsdal, Nygata 63, 8618 Mo i Rana eller per mail til [email protected]. Påmeldingsfrist er 31. januar 2012. Bruk skjema for påmelding og fullmaktsmelding. Legg ved lokallagets årsmelding for 2011. Minner om at lokallagets årsmøte skal avholdes innen utgangen av januar 2012.

Forslag til uttalelser og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes fylkesstyret v/leder seinest 31. januar 2012. Innspill etter 31. januar vil ikke bli behandlet men oversendes styret uten årsmøtebehandling.

Tidsfrister ifm årsmøtet:
31. januar — forslag til kandidater til nominasjonsnemnd.
31. januar – forslag på kandidater til miljøprisen 2011.
31. januar — påmelding årsmøte
31. januar — innlevering av uttalelser til årsmøte

Foreløpig saksliste for årsmøtet:
1. Konstituering. Utdeling av miljøprisen
2. Generell politisk debatt etter innledning,
3. Årsmelding 2011 (styret, fylkestingsgruppa og regionlederne)
4. Regnskap 2011
5. Kontingent for år 2013
6. Innkomne saker
7. Politiske uttalelser
8. Valg av
a. fylkesstyre med vara 2012-2013
b. revisorer 2012-2013
c. VO-utvalg
d. regionledere
e. utsendinger til Venstres landsmøte i 2012

Årsmøtepapirene sendes deltakerne etter påmelding. Husk å oppgi epostadresse til deltakerne.

Terje Breivik

Terje Breivik
Foto: Rune Kongsro

Fra VO gjester gen.sekretær Terje Breivik årsmøtet i Nordland Venstre.

Vennlig hilsen

Arne Ivar Mikalsen, Leder
Kerstin Ander-Trønsdal, sekretær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**