Trygg skolevei for de minste ved Ruseløkka skole!

Neste møte i driftsstyret ved Ruseløkka skole er torsdag 19. januar 2012, forteller Frogner Venstre sin kandidat i driftsstyret, Tore Nitter Walaker. Tiltak for å sikre en trygg skolevei er viktigste sak på møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tores kommentarer til det kommende møtet i Ruseløkka skoles driftsstyre:

Vi skal blant anna behandle sak om trygg skuleveg. Etter fem år er endeleg 21-bussen tilbake i sin opprinnelege trasé i Parkveien og går ikkje lengre i Cort Adelers gate, forbi skulen. Driftsstyret krevde einstemmig i haust at trikken skulle sette opp ein bom ved trikkestoppen slik at ikkja anna trafikk enn trikk kunne passere. Vi har ikkje blitt høyrt.

Bymiljøetaten har vurdert saka, og har bestemt at dei ikkje vil gå inn for bom der. Trikkeselskapet er også av same oppfatning, som Bymiljøetaten. Derfor vil Driftsstyret gjennomgå alle muligheiter for å gå vidare med det einstemmige kravet om bom.

Vi håpar at vi kan få støtte frå Venstre i bydelen for dette kravet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**