Til innhold

Frogner

Venstre hadde en oppslutning på 8,4 pst. i kommunevalget i 2015. Anne-Lise Bergenheim er vår representant i bydelsutvalget (BU). Gode ideer og engasjement gjør at vi setter vårt preg på bydelspolitikken.

Oslo utvikler seg stadig, og de byutviklingsvalgene vi tar i dag vil påvirke mange generasjoner framover. En av våre viktigste saker i bydelen er å få til en grønn byutvikling som gjør byen god å bo i. Vi kjemper også for at bydelen skal ha verdig og god omsorg for unge og eldre, og for at frivillighet og idrett skal ha gode kår. Dette kan du lese mer om i programmet for perioden 2015-2019.

Ved stortingsvalget i 2013 sikret Venstre en oppslutning på hele 10,7 pst. i Frogner bydel. I 2017 er det valg igjen, og vi satser på å samle enda flere stemmer. Da trenger vi din hjelp – bli aktiv!

 • Sats på skolen.

  Barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å velge sin egen framtid.

 • Flere nye jobber.

  Det må bli lettere å skape arbeidsplasser der du bor. Venstre støtter gründere og småbedrifter. De som våger å satse skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere.

 • Ta vare på naturen.

  Vi bor i et land med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for vår velferd. Men naturen er sårbar. Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. Vi vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig.

 • På lag med framtida.

  Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv i morgen, som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med framtida.

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre folk