Til innhold
Bilde med Guri Melby med teksten "Stem Venstre."

Frogner

Venstre hadde en oppslutning på 4.6 pst. i Stortingsvalget i 2021.

Tore Wilken Nitter Walaker er vår representant i bydelsutvalget (BU). Gode ideer og engasjement gjør at vi setter vårt preg på bydelspolitikken.

Oslo utvikler seg stadig, og de byutviklingsvalgene vi tar i dag vil påvirke mange generasjoner framover. En av våre viktigste saker i bydelen er å få til en grønn byutvikling som gjør byen god å bo i. Vi kjemper også for at bydelen skal ha verdig og god omsorg for unge og eldre, og for at frivillighet og idrett skal ha gode kår. Dette kan du lese mer om i bystyreprogrammet for perioden 2023-2027 her.

Ved kommunevalget i 2019 sikret Venstre en oppslutning på 8.8 pst. i Frogner bydel. I 2023 er det valg igjen, og vi satser på å samle enda flere stemmer. Da trenger vi din hjelp – bli aktiv!

Våre folk