Humanisme i praksis

Sola Venstre har sendt inn interpellasjonsforslag som kommunestyret skal behandle senere i januar. Venstres interpellasjon tar til orde for en bedre behandling av papirløse flyktninger både knyttet til å gi disse menneskene tilltalse til å arbeide den tiden de oppholder seg i landet, men også for at de skal være sikret nødvendig helsehjelp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Solabladet intervjuer idag Venstres gruppeleder, Anja Berggård Endresen, og omtaler i dag Venstres interpellasjon. De skriver også om Sultan Belay Fsaha som ikke kan returne til Eritrea, men som er fratatt skattekortet og jobbmulighetene i Norge. Hans arbeidsleder hos Solabakeren lar Sultan likevel få arbeide og trekker skatt etter tabell. Sultan uttaler til lokalavisen at han trenger en jobb fordi arbeid er bra for mennesket og for livet.

Venstre er glade for at også Arbeiderpartiets gruppeleder gjennom avisen stiller seg positiv til interpellasjonen og vi håper på tverrpolitisk støtte når den skal behandles senere i januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**