Velkommen til årsmøte i Grorud Venstre

Grorud Venstre holder årsmøte 17. januar. Årsmøtet skal blant annet velge et nytt styre i Grorud Venstre og behandle årsmeldingen for 2011. Vi får også besøk av nestleder i byutviklingskomiteen Espen Ophaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Innkalling til årsmøte i Grorud Venstre

Dato: Tirsdag 17. januar 2012
Tid: Kl. 19.00 — 21.00
Sted: Ammerudveien 22 (Bydelsadministrasjonen)

Saker:

ÅM 01/12 Konstitutering
01.01 Registrering av fremmøtte
01.02 Godkjenning av innkalling og dagsorden
01.03 Valg av møteleder, -referent, protokollunderskriver

ÅM 02/12 Besøk til årsmøtet
02.01 Nestleder i byutviklingskomitéen Espen Ophaug gjester oss og forteller om noen av de sentrale byutviklingssakene for Groruddalen i tida fremover

ÅM 03/12 Valg
03.01 Velge bydelslagsleder
03.02 Velge bydelslagsnestleder
03.03 Velge 1-3 styremedlemmer
03.04 Velge eventuelle varamedlemmer
03.05 Velge utsendinger til Oslo Venstres årsmøte
03.06 Velge lokal valgkomitè

ÅM 04/12 Årsmelding
04.01 Behandle styrets årsmelding for 2011

ÅM 05/12 Aktuelle politiske saker

ÅM 06/12 Innkomne forslag herunder forslag til politiske uttalelser

ÅM 07/12 Avslutning

Vi serverer kaffe/te og noe å bite i. Vel møtt!

Grorud Venstre
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**