Venstre vil støtte ØIF handball

I budsjettdebatten i Arendal stilte Venstre fire forslag som vi ønska å få flertallet med på. De to første fikk vi innfridd. Sosialhjelpsmottakerne kan derfor få tilsammen 400 000 kr mer enn flertallet (og Arbeiderpartiet) hadde foreslått i formannskapet, og Aust-Agder fylkeslag av Norsk forbund for utviklingshemma fikk 30 000 kr i tilskudd til nødvendige utbedringer på Solmo-hytta på Vegårshei. Flertallspartia Høyre, Frp og Krf sa nei til å støtte toppidretten og å øke driftsbudsjettet i Arendal bibliotek.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre vil ta opp igjen forslaget vårt om støtte toppidretten i Arendal med kr 400 000. Vi ser nå at ordfører og varaordfører har gitt kr 50 000 i sponsorstøtte til den lovende skøyteløperen Simen Spieler Nilsen, – helt i tråd med Venstres forslag om å støtte ØIF handball og skøyteløperne. Venstre foreslår derfor at ØIF handball får kr 350 000, og ber om at dette kommer opp i første formannskapsmøte.

Videre er vi bekymret for driftsbudsjettet i biblioteket og vi vil arbeide for å styrke dette i forbindelse med tertitalrapportene i 2012.

Pål Koren Pedersen, på vegne av Venstres bystyregruppe

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**