Årsmøte og årsmøtefest i Bergen Venstre

Bergen Venstre avholder årsmøte fredag 20. januar og lørdag 21. januar 2012 i rådhuskantinen. Årsmøtefesten blir holdt i Bergen Internasjonale Kultursenter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Innkalling til årsmøte i Bergen Venstre

I henhold til vedtektene for Bergen Venstre §4 kalles det inn til årsmøte i Bergen Venstre.

Rådhuset Bergen

Foto: Ukjent

Dato: Fredag 20. januar og lørdag 21. januar 2012.
Tid: Fredag kl. 16.30-20.00. Lørdag kl. 10.30-16.30
Sted: Rådhuset, kantinen i 1. etg.

————————————————————————————————

Merk at toalettene i første etasje er under oppbygging. Toalettene i andre etasje er ikke universelt utformet. Universelt utformede toalett er å finne i Gamle Rådhus.

————————————————————————————————

Programmøtet Bergen

Foto: M-K

Møtebok vil bli delt ut på årsmøtet. Samlet møtebok kan lastes ned her eller hentes på kontoret (St. Jakobs plass 9).

1. Innkalling (innkalling er sendt på e-post)

2. Saksliste

3. Program

4. ÅM 01/ 12 Åpning og konstituering

5. ÅM 01/ 12 Forslag til forretningsorden

6. ÅM 03/12 Årsmelding
a. Årsmelding Bergen Venstre
b. Årsmeldinger fra Bergenhus, Åsane og Fana/Ytrebygda
c. Valgkamprapport. Deles ut på møtet (legges ikke ut elektronisk, kan sendes interesserte)

7. ÅM 04/12 Regnskap (regnskapet ettersendes og foreligger selve årsmøtet som vedlegg)

8. ÅM 05/12 Kontingent

9. ÅM 06/12 Budsjett (budsjettet ettersendes og foreligger selve årsmøtet som vedlegg)

10. ÅM 07/12 Organisasjonsdebatt

11. ÅM 08/12 Vedtekstendringer
(gjeldende vedtekter finnes her; mønstervedtekter for lokallag i Venstre finnes her)

12. ÅM 09/12 Politiske uttalelser

13. ÅM 10/12 Handlingsplan

14. ÅM 11/12 Valg

————————————————————————————————

Venstrekake

Foto: M. A. Bjørkli.

Invitasjon til Bergen Venstres årsmøtefest

Bergen Venstre inviterer til årsmøtefest lørdag 21. januar klokken 19.00.

Sammen i festlig lag skal vi feire oss selv, og innsatsen i valgkampen for å gjøre Bergen til en grønnere og mer liberal by.

Det blir servert Tapasbuffet, og du må selv stå for drikkevarer.

Festen skal være hos Bergen Internasjonale Kultursenter i Kong Oscarsgate 15. Festlokalet er i 4. etasje og det er ikke heis.

Deltakeravgiften er 350 kroner for Venstremedlemmer, og 200 kroner for UVere som er studenter.
Deltageravgiften betales til konto: 9521.05.14725 innen 16.januar.
Husk å merke innbetalingen «medlemsfest».

Påmelding sendes til [email protected] innen 13. januar.
Husk å gi beskjed hvis du er vegetarianer, har matallergi, eller andre spesielle behov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**