Velkommen til årsmøte

Tirsdag 31. januar kl. 18.00 er alle medlemmer og interesserte velkommen til årsmøte i Skedsmo Venstre. I tillegg til vanlige årsmøtesaker får vi besøk av Oslo Venstres leder Toril Berge som vil innlede om “En bedre helsepolitikk for den enkelte”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Toril Berge

Foto: Reidar Lerdal

Toril Berge har vært med i arbeidsgruppen som har utarbeidet et 24-punktsprogram for bedre helsepolitikk som skal sluttbehandles på Venstres landsmøte i april, og hun vil i sin innledning presentere disse forslagene.

På årsmøtet vil det blant annet være valg av nytt styre, valg av delegater til fylkesårsmøtet i Akershus Venstre, vedtak av handlingsplan for året som kommer og behandling av politiske uttalelser. Forslag kan sendes inn på forhånd til [email protected] eller fremmes i møtet.

Agendaen for årsmøtet er som følger:

1. Velkommen til årsmøte
2. Konstituering
3. Årsberetning og regnskap
4. Handlingsplan for 2012
5. “En bedre helsepolitikk for den enkelte”, politisk innledning ved Toril Berge
6. Generell politisk debatt
7. Politiske uttalelser
8. Valg av nytt styre
9. Akershus Venstres årsmøte (18. februar i fylkestingssalen)
– Valg av 7 delegater
– Politiske saker
– Vedtektsrevidering
10. Andre innkomne saker
11. Avslutning

Det vil bli servert pizza fra ca. 19.30. Møtet er ferdig senest 21.00.

Medlemmer vil få innkalling i posten i løpet av uke 2. Møtet er åpent for presse og publikum.

Eventuelle spørsmål kan stilles til [email protected] eller per telefon 93412869.

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**