Årsmøte Vestvågøy Venstre

Innkalling Årsmøte Vestvågøy Venstre

Kantina Rådhuset lørdag 21.01.2012 kl 1500.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Sak 1/12:

Konstituerende valg:
Valg av møteleder

Valg av møtesekretær

Valg av redaksjonskomitè for politiske uttalelser

Valg av to personer til å underskrive protokollen

Sak 2/12:

Styrets årsmelding 2011

Sak 3/12:

Årsregnskap 2011

Sak 4/12:

Valg Lokallagsstyre:
– Lokallagsleder
– Nestleder
– Sekretær
– 2 varamedlemmer
– Revisor
– Delegater til fylkesårsmøtet, 2 personer og 2 vara
– Valgkomitè

Sak 5/12:

Fastsette lokallagets stats for kontigenten.

Sak 6/12:

Innkommne saker/uttalelser

Innkommne saker til årsmøtet må være inne hos styret senest 31/12-2011.
Forslag til kandidater til styret sendes til Bente Tetlie: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**