Til innhold
Foto: iStock

Vi tar Vestvågøy framover.

Vestvågøy Venstre

Du gjør en forskjell ved å være medlem i Venstre. Jo flere vi er, jo mer kan vi påvirke samfunnet. Bli med å skape ei grønn framtid med frihet og muligheter for alle.

Du er hjertelig velkommen uansett om du ønsker å være passivt eller aktivt medlem, om du vil stille som folkevalgt eller engasjere deg i kulissene.

Bli med i Venstre og ta Norge framover!

 • Ja til små flyplasser

  Å beholde de små flyplassene, det såkalte kortbane-nettet, er billigere for folk og næringsliv enn store flyplasser.
  Småflyplasser er bedre for miljøet fordi vi unngår å rulle ut asfalt over mye sårbar Lofot-natur.
  Små fly kommer lett ned på små flyplasser, noe som gir hyppige avganger og stor fleksibilitet i reisetidspunkt.

 • Kommunen er et service-organ

  Kommunens primære oppgave er å legge til rette for gode liv for sine borgere og gode forhold for det lokale næringslivet. Dette innebærer at kommunen er et service-organ som skal sikre at både folk og næringsliv har de tjenestene de trenger. Unødig byråkrati har en kostnad for folk og næringsliv og bør unngås.

 • Plastfrit miljø i Vestvågøy

  Plast-forurensing er i dag et globalt problem som er i ferd med å komme ut av kontroll. Offentlige etater i Norge bør gå foran med gode eksempler og vise at norsk næringsliv kan drives uten å bruke engangsplast i sin drift eller plast i sin emballasje. Det skal gjøres små endringer i kommunens rutiner for å få på plass et tiltak som signaliserer at vi gjør vår del av jobben med å redde kloden fra å drukne i plast.

 • Mer human rusomsorg

  Rusomsorgen i Vestvågøy har hatt store mangler lenge, noe offentlige kontroller har vist og påpekt. Kommunen oppfyller ikke alle krav i loven for å ivareta kommunens rusmisbrukere. Venstre har vært pådrivere for at rusmisbrukere må få tilbud om hjelp og behandling og ikke straffes som kriminelle for sin sykdom. Dette er nå blitt vedtatt politikk på nasjonalt nivå. Nå må vi gjennomføre dette i praksis lokalt i Vestvågøy. Jobben må starte med å vedta en handlingsplan for rusomsorgen som ivaretar denne gruppen på en god nok måte.

 • Nok pedagoger i alle klasser

  Investeringer i utdanning er det viktigste samfunnet driver med. Skal barn og ungdom har et fullgodt undervisningstilbud må det først og fremst være nok personell med pedagogisk kompetanse til alle klasser, også når det brukes vikarer. Bruken av ufaglærte vikarer bør avskaffes eller reduseres til et minimum.
  God skole i et øysamfunn innebærer også at alle elever må kunne svømme. Dette betyr at kommunen må ha bassenger med vann og kapasitet til å drive god svømmeundervisning.
  Innvandrere og asylsøkere trenger gode pedagoger for å lære seg norsk språk og norsk kultur så snart som mulig etter bosetting i Vestvågøy. Mange av dem er håndverkere, ingeniører eller har annen kompetanse kommunen trenger. Det må rettes fokus på å hjelpe denne gruppen med undervisning og tiltak som åpner døren inn i det norske samfunn raskt og effektivt.

 • Lys i alle sjarker

  Lofoten er uløselig knyttet til havet og fisken. Vi kommer alltid til å være det i fremtiden, uansett hvordan teknologien utvikler seg. Fisken er også svært viktig for all verdiskapning i regionen og dermed også i Vestvågøy. For hver aktive fisker som driver fiske fra sin kystbåt, sysselsettes det rundt 4,5 årsverk på land. Dette betyr at de både sysselsetter folk i fiskemottak, i transportsektoren, folk i bygg og anlegg, folk som driver med foredling, pakking, eksport og import av deres varer. Summen av dette er betydelig for hele landsdelen. Denne verdiskapningen skiller seg også fra det som skjer når fisken landes i større fartøy der mannskapet ofte er utenlandsk, der fisken omsettes for lavere verdi og der verdiskapning etter fisket ofte skjer utenfor landet. En verdiskapende fiskeripolitikk starter med å ta vare på kystflåten og hjemmefisket.

Våre folk