– Riktig å se på personvern som en menneskerett

Menneskerettighetsutvalget leverte i dag sin rapport til Stortinget. Utvalget har foreslått flere endringer i grunnloven, bl.a. en egen paragraf om personvern. — Gledelig og svært riktig, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande
Foto: Caroline Roka

Utvalget er ledet av tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Inge Lønning.

Les mer: Menneskerettighetsutvalgets konklusjoner.

– Jeg finner det gledelig og svært riktig at utvalget ønsker å grunnlovsfeste borgernes rettigheter i forhold til personvern og overvåkning. Venstre mener presset mot personvernet og den enkeltes private rom blir stadig sterkere. Frihet forutsetter at hvert menneske vernes mot utilbørlig registrering, overvåking og inngripen i privatlivet, sier Skei Grande.

Forslaget til ny paragraf i grunnloven om personvern lyder slik:
"§ 102: Enhver har Ret til Respekt for sit Privatliv og Familieliv, sit Hjem og sin Kommunikation. Det paaligger Statens Myndigheder at sikre et Værn om den personlige Integritet og om personlige Oplysninger. Systematisk Indhenting, Opbevaring og Brug af Oplysninger om Andres personlige Forhold kan kun finde Sted i Henhold til Lov."

Last ned rapport: Rapport til Stortingets presidentskap
 fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**