Vil du være praktikant hos Venstres bystyregruppe?

Bystyregruppen oppretter praktikantstillinger fra og med februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Demokrati_Bergen

Foto: Mathias Fischer

Venstres folkevalgte i bystyret i Bergen vil gjerne involvere resten av partiorganisasjonen og sideorganisasjonene i vårt arbeid på en mer gjensidig forpliktende måte. I den forbindelse vil vi opprette ulønnede praktikantstillinger i tilknytning til vårt arbeid. Målet er både å utvikle ny politikk og å bidra til kompetanseutvikling i partiet. Praktikantene vil få ansvar for å forberede minst én større sak til en av bystyrekomiteene. Arbeidet vil bli gjennomført i samarbeid med sekretariatet og våre lokalpolitikere, og praktikantene vil få tilbud om å være med i gruppens interne arbeid i den aktuelle perioden. Praktikantene vil få tilbud om eget kontor på rådhuset og vil få dekket eventuelle utlegg i forbindelse med arbeidet.

Topp 5 Bergen 2011

Foto: Mathias Fischer

Oppvekstkomiteen
Først ut er en praktikantstilling knyttet til Komité for oppvekst. Praktikanten vil få tett oppfølging fra sekretariatet i arbeidet med utredningen av et større privat forslag om morsmålsopplæring. Opplæring i eget morsmål er både et gode for den enkelte elev og et potensielt stort konkurransefortrinn for Bergen som næringsregion i et globalisert arbeidsmarked. Venstres bystyregruppe ønsker å jobbe videre med denne problemstillingen og utarbeide et godt gjennomarbeidet forslag knyttet til dette. Dette arbeidet blir praktikantens hovedoppgave.

Søknadsfrist: 23. januar
Oppstart: 1. februar
Virkeperiode: 1-2 måneder

Søknaden kan sendes til [email protected]

OPPDATERING: Vi presiserer at det selvsagt er snakk om en “deltidsstilling” som lett kan kombineres med studier og/eller jobb.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**