Ville satse på kompetanseheving for lærere

Venstre foreslo i forbindelse med behandlingen av Levanger kommunes budsjett og økonomiplan for 2012-2015 å øke bevilgningene til etter- og videreutdanning av lærere. Slik ville Venstre gi lærerne i grunnskolen økt kompetanse gjennom faglig utviklingsarbeid og personlig oppfølging i skoletiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Mennesker

Foto: Microsoft

Læreren er avgjørende for elevenes faglige og personlige utvikling i skolen. Kompetente og motiverte lærere som formidler faglig interesse, og evner å se den enkelte elev i skolesituasjonen, er en forutsetning for et godt læringsmiljø. Læreren trenger en kontinuerlig kompetanseutvikling som er organisert av skoleeier, og samtidig er tilrettelagt for den enkelte. Mer av kompetansetiltakene for læreren bør legges til skoletiden og klassesituasjonen.

Ved aktivt å drive med egen kompetanseutvikling sammen med kolleger og elever vil en sikre økt
kunnskapstilførsel hos den enkelte lærer, kollegiet og tilrettelegge for ønsket endret praksis i skolen. Venstres forslag ble nedstemt av de andre partiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**