Fjellregionen uten næringssamarbeid

Fjellregionen næringsservice er konkurs, ingen vedtak i kommunestyret om videreføring

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

BM65

Foto: For jernbane

Behandling av Tynset som vertskommune for næringsservice for Nord-Østerdal /Fjellregionen.
Se mer om [eksternlink#https://www.venstre.no/files/hedmark/tynset/Fjellregionen næringservice.pdf]behandlingen [/link]
Ordførerne i samarbeidskommunene deler ikke uten videre Alvdal Venstres syn. I pressemeldingen etter et møte om saken torsdag, heter det blant annet:
 — Næringsutvikling er et viktig og prioritert arbeid som skal sikre utvikling og vekst i vår region. Os, Tolga, Tynset, Rendalen og Alvdal kommuner vil bruke tiden fremover for finne fram til en hensiktsmessig organisering av dette arbeidet. Kommunene vil bruke tid internt og mot eget næringsliv for å hente inn synspunkter på hvordan dette arbeidet best kan drives videre.
Mer å lese her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**