Høyt under taket!

Venstre har alltid vært et parti med rom for uenigheter og delte meninger; så også i Harstad. Som programfestet støttet Venstres kommunestyregruppe et vedtak om nei til Veipakke Harstad og bompenger. Nå er vår vara til kommunestyret, Rudi Nilsen, med blant initiativtakerne til kampanjen “Invester i trygghet” – som ønsker omkamp i nettopp den omstridte veipakkesaken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

invester_i_trygghet

Foto: ukjent

Rudi Nilsen er til daglig å finne på Paletten, og er ung næringsdrivende i byen. Han er også småbarnspappa, og har sammen med andre småbarnsforeldre og besteforeldre gått sammen i en aksjon for å forsøke å få til en omkamp om nei-vedtaket. Begrunnelsen er at de mener politikernes avgjørelse om å omgjøre vedtaket om finansieringa av Harstadpakken er tatt på sviktende grunnlag.

— Informasjonen om veipakken i forkant av valget var mangelfull og vesentlige positiv elementer ved pakken ble underkommunisert. Fokuset på bomring ble så dominerende at det stengte for en god vurdering av pakkens innhold. Valgresultatet kan derfor ikke være det eneste grunnlaget for å avvise Harstadpakken, mener gruppen i følge oppslag i Harstad Tidende. De mener det ennå er en sjanse for omkamp; all den tid Stortinget først i 2013 avgjør fordelingen i Nasjonal Transportplan, og at Harstad dermed fortsatt kan sikre seg 410 millioner til ny infrastruktur.

Det har alltid vært høyt under taket i Venstre. Så også i slike saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**