Trine med besøk fra London og Stockholm

Trine Skei Grande har denne uka hatt besøk av britiske Liberal Democrats tidligere leder Charles Kennedy, og av Sveriges integrasjonsminister Erik Ullenhag fra Folkpartiet Liberalarna. Kennedy lovte å følge opp Venstres engasjement mot Sellafield, mens Ullenhag fikk diskutert Norges håndtering av 22/7.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Charles Kennedy
Charles Kennedy var partileder for Venstres britiske søsterparti Liberal Democrats fra 1999 til 2006. Han har vært vært britisk parlamentariker siden 1983, er leder for den britiske Europabevegelsen og visepresident i Venstres globale paraplyorganisasjon, Liberal International. Den populære og kontroversielle politikeren er en av Storbritannias mest profilerte. Han er også kjent som skribent og akademiker, blant annet som tidligere rektor ved Glasgow-universitetet.

Besøk: Charles Kennedys nettside
Besøk: Liberal Democrats nettside

 Generalsekretær Terje Breivik, Charles Kennedy og Trine Skei Grande.

Generalsekretær Terje Breivik, Charles Kennedy og Trine Skei Grande.
Foto: Kjartan Almenning

Bekymring for Sellafield
Blant mange temaer som Skei Grande og Kennedy diskuterte, var spørsmålet om atomgjenvinningsanlegget i Sellafield. Venstre har satt Sellafield på dagsorden mange ganger gjennom flere år, sist gjennom en interpellasjon til utviklingsminister Erik Solheim.

– Vi vet at en ulykke ved Sellafield-anlegget kan få dramatiske konsekvenser for Norge og kystmiljøet, sier Trine Skei Grande. – Produksjonen av atombrensel er nå stengt, men det haster å få til en permanent og sikker lagring av alt avfallet som finnes på anlegget. Vi har lenge bedt regjeringen legge press på Storbritannia for å få fortgang i dette, og Venstre gjør også det vi kan i de kanaler vi har.

Kennedy gav uttrykk for at han ville følge opp dette spørsmålet i samtaler med Liberal Democrats representanter i den britiske regjeringen. LibDems sitter i regjering sammen med det konservative partiet. Kennedy gjentok dette poenget på et seminar med British Politics Society ved Universitetet i Oslo samme dag, der han for øvrig også oppfordret forsamlingen til å melde seg inn i et Venstre i vekst.

Erik Ullenhag
Den svenske integrasjonsministeren Erik Ullenhag er jurist, har vært parlamentsmedlem i Sverige siden 2002 og er nå Folkpartiets andre nestleder. Han er kjent for å være en prinsippfast liberaler i innvandrings- og flyktningsspørsmål, spørsmål om minoriteters rettigheter og andre rettighetsspørsmål. Han er også kjent som globalist og forsvarer av den svenske velferdsstaten – også i den grad at han har kritisert andre borgerlige politikere for unnfallenhet.

Besøk: Erik Ullenhags nettside
Besøk: Folkpartiet Liberalarnas nettside

 Trine Skei Grande og Sveriges integrasjonsminister Erik Ullenhag (Fp)

Trine Skei Grande og Sveriges integrasjonsminister Erik Ullenhag (Fp)
Foto: Kjartan Almenning

22/7 og fremmedfiendtlighet
Ullenhag var i Norge for å få et innblikk i situasjonen i etterkant av terrorangrepet 22. juli, og arbeidet mot fremmedfiendtlighet, høyreekstrem aktivitet og rasisme. Han møtte representanter fra den norske regjeringen, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Antirasistisk senter før han oppsummerte besøket sammen med Trine Skei Grande, Venstres nestleder Ola Elvestuen og Unge Venstres leder Sveinung Rotevatn. Særlig var han interessert i hvordan ungdomsorganisasjonen håndterte begivenhetene.

Les mer om Venstres respons i etterkant av angrepene her og her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**