Årsmøte 2011 i Sandnes Venstre

Sandnes Venstre kaller inn til årsmøte torsdag 02.02.2012 i Gamlaværket

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Sandnes logo

Foto: Venstre

Sandnes Venstre innkallar til årsmøte 2011
Tid: Torsdag 02.02.2012 kl.19:00

Sted: Gamlaværket, St. Olavs gate 38, 4306 Sandnes.

På årsmøtet skal me behandla dei følgjande sakene:
-­‐ årsmelding 2011
-­‐ rekneskap 2011
-­‐ kontingent 2012
-­‐ politisk rekneskap 2011
-­‐ val av to styremedlem for to år
-­‐ val av varamedlemmer til styret
-­‐ val av delegatar til fylkesårsmøtet

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**