– Pinglete om lyntog

– Å avvise lyntog basert på en negativ klimaeffekt de neste 60 årene, er kortsiktig, og jeg vil nesten si pinglete, sier Venstres stortingsrepresentant Borghild Tenden, som også er tidligere nestleder i Stortingets transportkomité.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Borghild Tenden vil ikke avvise utbygging av lyntog på grunn av kortsiktige negative klimaeffekter.

Borghild Tenden vil ikke avvise utbygging av lyntog på grunn av kortsiktige negative klimaeffekter.
Foto: Venstre

NRK Dagsrevyen melder at bygging av ny jernbane kan stoppes ettersom det vil føre til altfor store klimautslipp, og gi en negativ klimaeffekt første 60 år.

– 60 år er ikke nødvendigvis lang tid i et klimaperspektiv. Bergensbanen feirer snart 140 år og er fortsatt i full drift med de samme tunnelene som da banen åpnet i 1883 etter at Venstre fikk vedtatt prosjektet. Lyntog er også et prosjekt for framtida, og da kan vi ikke stoppe klokka etter 60 år. Disse traséene skal ha trafikk i alle fall langt ut i neste århundre, sier Tenden.

Handler om mer enn klima
Tenden stiller også spørsmål ved om alternativet til satsing på jernbaneutbygging er mer klimavennlig. – Med forbehold om at utredningen bygger på at vi “fortsetter som i dag, med vanlige tog, bil og fly”: Det er naivt å ikke legge til grunn at også de neste 60 årene vil bli bygget tunneler og traséer for bil og tog som medfører økte klimautslipp.

– Jeg er skuffet over at de andre politikerne ikke er ambisiøse nok til å påpeke at dette er et så langsiktig prosjekt at 60 år er altfor kort tidshorisont, sier Borghild Tenden. – Lyntog er dessuten mer enn et klimaspørsmål. Effektene for regional utvikling er minst like viktige.

Obligasjoner for jernbaneutbygging
Tenden viser også til at Venstre har foreslått en realistisk finansieringsmodell for fremtidige jernbaneprosjekter, som vil få jernbanen ut av hengemyra: – Obligasjoner kan bli grunnlaget for et omfattende løft for jernbanen. Dette innebærer at staten låner penger fra bl.a. enkeltpersoner, bedrifter, livselskaper, investorer og pensjonskasser. Obligasjonene må være statsgaranterte, med en avkastning godt over bankinnskudd og kanskje også skattefradrag (ikke ulikt den tidligere ordningen "aksjesparing med skattefradrag"). Slik utnytter man investeringsviljen hos folk, selskaper og næringsliv. Man henter ut penger som allerede er i markedet til obligasjoner og jernbaneutbygging, uten å øke presset i økonomien.

Les mer om forslaget her.

Tog

Foto: Microsoft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**