Skolesatsing

Venstre er fornøyd med at ansatte på skolene og innen omsorg fikk mer til etterutdanning enn hva rådmannen anbefalte: Ekstra 250.000 som utløser årlig 1 million på hvert av områdene. Kommunen skal snarlig og i løpet av 2012 opprette eget utvalg for nye Harestad skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Den ekstra kvarte millionen både innen skole og omsorg utløser de kommende fire år en million på hvert av områdene. Det er mer enn hva Ap kom opp med. Venstre fikk også gjennomslag for at det opprettes et eget utvalg for å planlegge ny Harestad skole. Vi håper at dette skal forseres ytterligere.
Vår skolepolitikk for Sentrum er at skolen er sprengt og vel så det. Rom mangler og 1958-skolen er på flere måter både uhensiktsmessig og nedslitt. Ny skole må komme. Venstres ønsker at det snarest bygges nytt ungdomstrinn – på området kalt tarzanskogen ved Randaberghallens grusbane. Dernest rives gamle Harestad skole for å gi plass til blant annet noe utvidelse av kirkegården og en tverrvei Torvmyrveien-Randabergveien. Veien forbi kirken skal stenges. Neste runde med skoleutbygging i Sentrum er at barnetrinnet på 1967-skolen får nytt bygg i samme område.

Venstre deltar jevnlig i samtaler med Høyre, Frp, Sp og KrF og saker og ulike tema.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**