Referat fra telefonstyremøte i NVK den 08.01.12!

På dette møtet diskuterte og planla styret et foreløpig program for årsmøtet, og status for avholdelse av årsmøte til de forskjellige fylkeslagene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tilstede: Åsta Årøen, Liv I. Haug, Marit Brochmann, Torild Skogsholm, Ulla Nordgarden, og Ellen Bjørge

Forfall:
1. Godkjenning av innkalling, referat og saksliste: Godkjent

2. Kort orientering:
Styret diskuterte om det som har skjedd siden sist møte; Åsta og Torild refererte om det som har skjedd foreløpig i programkomiteen, og Torild orienterte litt om fremdriften i valgkomiteen.

3. Årsmøte 2012; Dato, tema, uttalelser:
Styret diskuterte og fastsatte tema og et foreløpig program for årsmøte den 17 og 18. Februar. Det styret kom frem til er:

Program fredag 17.Feb: Årsmøte:

-Gå gjennom punktene for årsmøtet
-Innlegg med tema: « Er vi på vei inn i et sorteringssamfunn med ultralyd og fostervannsdiagnostikk?»
-Middag

Arbeidsoppgaver knyttet til fredagen:
Åsta tar seg av protekollen fra i fjor, lokale, innkallelse, skriver en årsmelding, og tar kontakt med valgkomiteen.
Liv tar seg av budsjett og regnskap.
Ulla tar seg av å skrive et par uttalelser.
Torild avtaler middagen, og innleder til tenkt innlegg.
Ellen ordner med informasjon på nettsider.

Program lørdagen 18.Feb: Seminar:
Tema: Likestilling og småbarnsliv.

-Innlegg: – Hanne Kvilhaugsvik om svangerskap og fødselspermisjon. (Åsta tar kontakt med henne)
– Anne Enger om likelønnsrapporten. (Torild tar kontakt med henne)

-Debatt: Forslag til personer i panelet er Ulf Richter-Svendsen (Åsta inviterer), Trine Skei Grande evt. Borghild Tenden eller Nestledere (Åsta inviterer), og Hanne Kvilshaugsvik(Åsta inviterer).
Det ble også vedtatt
– å gi en reisestøtte på opp til 1000kr for de som bor langt unna.
– at fristen for uttalelser er på en uke før møtet. Altså fredag 10.Feb.

4. Orientering om aktivitet i fylkeslagene:
Styret diskuterte om statusen for hvem av fylkeslagene som har avholdt årsmøte;
Oslo: Skal ha i nærmeste fremtid.
Hordaland: har avholdt årsmøte.
Nordland: Litt usikkert.
Buskerud: Usikkert. Ulla skulle sende ut en forespørsel om noen ville ta ansvaret for det.
Møre og Romsdal: Usikkert. Åsta ville ta kontakt og høre.
Rogaland: er på vei til å danne fylkeslag, og vil sannsynligvis avholde et stiftelsesmøte.
Sogn og Fjordane: Usikkert. Åsta skal dit og vil da høre om noen ønsker å danne et fylkeslag.

5. Eventuelt:
Neste møte blir søndag 15.jan kl 20:00 via telefon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**