Venstre ville styrke bredbåndssatsingen

Venstre foreslo i forbindelse med kommunens økonomiplan å styrke satsingen med utbygging av fiberbredbånd med to millioner korner årlig. I dag er det ingen faste bevilgninger til en slik satsing i Levanger. Venstres mål er full bredbåndsdekning i kommunen, fortrinnsvis med fiber.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Pc, data, klasserom, elev, skole

Foto: Microsoft

Tilgangen til fiber er i hovedsak etablert kun i sentrumsområdene i Levanger, Skogn, Åsen. Venstre vil prioritere utbygging av den digitale motorvei og vil arbeide for at kommunen sikrer utbygging av fiberbredbånd til kommunale boligfelt i grendene og områder med spredt boligbygging.

-I vid forstand handler dette om bolyst og like muligheter for folk som velger å bosette utenfor de sentrale områdene i kommunen. Det er viktig at det ikke er forbundet med ulemper å bo på landsbygda, sier Venstres Karl M. Buchholdt.

-Evnen til å tiltrekke seg nye innbyggere blir stadig viktigere for en kommunes utvikling, og Levanger må være attraktivt for alle grupper. Fiberbredbånd øker også grunnlaget for personer som kan tenke seg å starte ny virksomhet på bygdene. En økt satsing på fiberbredbånd vil gi Levanger et fortrinn som kommuner ikke har satset på bredbånd mangler, avslutter Karl M. Buchholdt. Venstres forslag ble nedstemt av de andre partiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**