Årsmøte og medlemsfest for Giske Venstre

Giske Venstre held årsmøte med påfølgande medlemsfest fredag 20.januar kl 18, i 2.etasje på Aalesund Airport Hotel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Årsmøtesaker:

Sak 1. Val av møteleiar og referent
Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 3. Rekneskap og årsmelding
Sak 4. Val til styret
Sak 5. Valnemnd for årsmøte 2012
Sak 6. Val av revisor
Sak 7. Oppsumering valkamp og val
Sak 8. Val av utsendinger til fylkesårsmøtet Ålesund 25.-26.februar
Sak 9. Saker til fylkesårsmøtet ( sjå vedlegg )
Sak 10. Resolusjoner (må vere styret i hende innan 19. januar)
Sak 11. Ymse

Grunna ein hektisk haust vart der ikkje anledning til verken juleavslutning eller Venstre ball.
Styret inviterer difor til medlemsfest frå kl. 20.00 med god mat og godt selskap.

Ove Paulsen innleiar til politisk debatt.

Det blir servert Bacalao mot påmelding og kr. 200,- Det er ikkje eteplikt
Årsmøtet og medlemsfesten er begge åpne møter og har du gode vener som vil vere med, er
dei hjarteleg velkommen.

Vi satsar på ein politisk givande og kulturell kveld i god Venstre ånd!

Påmelding for kvelden til Britt på sms 970 36 026

Velkomen, helsing styret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**