Til innhold
Portrettbilder
Giske Venstre sine fem øverste kandidater valgåret 2023, Foto: Sissel A. Basso / Venstre

På lag med framtida.

Giske Venstre

Venstre vil gje fridom til den enkelte, samtidig som vi skal ta vare på fellesskapet og miljøet. Vi trur på skaparkraft, frivillig innsats, dugnadsånd og lokalt sjølvstyre for å skape eit godt samfunn.

Våre folk