Klimaforliket: 4 år med tapte muligheter

I dag er det fire år siden regjeringspartiene, Høyre, KrF og Venstre inngikk klimaforliket. – Regjeringen har kastet bort tiden. Det var aldri meningen at forliket skulle være det hele. Det skulle være starten på en serie med konkrete klimatiltak, sier stortingsrepresentant Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 I dag er det 4 år siden Stortinget vedtok klimaforliket.

I dag er det 4 år siden Stortinget vedtok klimaforliket.
Foto: Danilo Prudêncio Silva (Creative Commons)

I dag er det 4 år siden Stortinget vedtok klimaforliket. En tredel av tiden fram mot fristen i 2020 har gått. Status er at Norges utslipp av klimagassen CO2 aldri har vært høyere enn nå, og vi venter fortsatt på regjeringens tiltak i form av en klimamelding. Den har vært utsatt tre ganger.

 Line Henriette Holten (KrF), Nikolay Astup (H) og Borghild Tenden (V) markerte 4års-dagen for Klimaforliket.

Line Henriette Holten (KrF), Nikolay Astup (H) og Borghild Tenden (V) markerte 4års-dagen for Klimaforliket.
Foto: Jan Christian Kolstø

Diskutér på liberal.no: 4 år med tapte muligheter.
Venstres klimamelding: – Her gir Skei Grande regjeringen klimatiltakene.
Les TV2 politisk.no: 4 år med klimasommel.

Utslippene øker
Klimapartnerne signerte avtalen på en pressekonferanse i Stortinget 17. januar 2008. Ifølge avtalen skulle Norge kutte 15 til 17 mill. tonn CO2 innen 2020. Nå viser tall fra Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet at de norske utslippene øker. Utslipp av klimagasser økte med 4,8 prosent i 2010. CO2-utslippene har aldri vært høyere. De økte utslippene er stikk i strid med klimaforliket på Stortinget.

Borghild Tenden

Borghild Tenden
Foto: Ingvild Boe Hornburg

Da Stoltenberg inviterte Stortinget med på et klimaforlik uttalte han følgende til NTB: "Opposisjonen må strekke seg opp mot de målene vi har formulert".

– I ettertid bærer statsministerens uttalelser preg av tragikomikk, sier tenden.

Historisk mulighet
– De rødgrønne er i ferd med å gi slipp på en historisk mulighet for klimaet, men også for norsk næringsliv og industri. Vi trenger en omstilling i norsk næringsliv, for det er et klimavennlig næringsliv som kan utgjøre et konkurransefortrinn for Norge, og skape bærekraftig vekst for framtida, sier Tenden.

Les: – Miljøpartiet Venstre med konkrete klimatiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**