Tenden utfordret finansministeren

I dagens spørretime utfordret Borghild Tenden finansministeren på handlingsrommet i økonomien og arveavgiften. – Det er ingen tvil om at det økonomiske handlingsrommet til denne regjering er stort og større enn noen annen regjering har hatt tidligere. Det åpenbare spørsmålet er om handlingsrommet på en måte er for stort og om det brukes fornuftig, startet Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Handlingsrommet i økonomien.
På NHOs årskonferanse i begynnelsen av januar viste professor Hilde Bjørnland ved BI noen tabeller som illustrerer at vi bruker oljepenger som aldri før og at vi de siste 4 årene har brukt markant mer i forhold til fastlands-BNP — fra ca 3 prosent til ca 5 prosent.

– Venstre har tidligere foreslått at det kanskje er fornuftig å ha en tilleggsdimensjon til den fleksible, men allikevel "slaviske" 4-prosentforståelsen, nemlig at oljepengebruken også skal knyttes til en maksimal andel av fastlands-BNP, for eksempel maksimalt 4 prosent også her. Nettopp det poeng som Bjørnland tok opp, påpekte Tenden.

Hun fortsatte med spørsmål til finansministeren: – Fordi en slik oljepengebruk er mye mer tilpasset utviklingen i norsk økonomi og presset mot konkurranseutsatt privat sektor. Er dette noe finansministeren nå vil vurdere?

Arveavgift
Arveavgiften var også opp til debatt med finansministeren, og Venstre brukte anledningen til å trekke frem urettferdigheten i denne avgiften.

Stortinget, stortingssalen

Foto: © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as

– Jeg skal la være å moralisere over statsministerens skattetilpasning, men kan vel tørt konstatere at det er noe unna det som representanten Lundteigen og andre rødgrønne til stadighet framhever om idealet "skatt etter evne", sa Tenden.

– Det denne saken imidlertid viser er at det for mange ressurssterke er mulig å planlegge seg ut av arveavgiften, mens det for de som rammes av ulykker og plutselig dødsfall og for familieeide bedrifter ikke er mulig å planlegge for "lavest mulig" arveavgift, sa Tenden.

Venstre mener at arveavgiften kommer ubønnhørlig med den konsekvens av at hus, hytter og bedrifter må selges eller tappes for midler for å få råd til å betale.

– Derfor er dagens arveavgift vilkårlig og rammer tilfeldig og ofte urettferdig. Det kan løses på to måter. Enten at man strammer inn i tilpasningsmulighetene eller at man fjerner hele arveavgiften. Venstre foretrekker det siste, hva foretrekker finansministeren, utfordrett Tenden finansministeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**