Valgkampevaluering Østensjø Venstre

Valgkampen i Østensjø ble gjennomført med gode resultater. Vi beholdt vårt medlem i bydelsutvalget, fikk ledervervet i BMK komiteen, og bidra også godt til et bra valg i Oslo. Les vår valgkampevaluering her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


VALGKAMPEN 2011 — ØSTENSJØ VENSTRE

Valgkampen før årets valg til bystyre og bydelsutvalg ble i bydelen vår gjennomført med
entusiasme og stor vilje fra medlemmene våre til å yte en innsats. I den hektiske perioden i august/september passerte medlemstallet 100 i lokallaget vårt og stoppet på 109 før valget.

Valgkampen ble gjennomført etter den planen styret hadde vedtatt på forhånd. Denne planen ligger vedlagt. Med unntak for punktet om at «inaktive» medlemmer skulle kontaktes av styret ble de øvrige punktene gjennomført, selv om vi strevde hardt med å gjennomføre 100%. Men da undertegnede en regnfull søndagsmorgen, det var valgsøndagen, møtte våre listekandidater Britt og Saynab utenfor Skullerudstua hvor de delte ut valgmateriell til turgåere på vei ut i marka, ja da forsto jeg at vi hadde klart det.

Kick off ble holdt hjemme hos Eirik Werner — han var raus og stilte huset til disposisjon når det dårlige været gjorde det vanskelig å være ute i hagen. Deretter gikk det slag i slag, postkasseaksjonen var den mest omfattende med tanke på at vi skulle dekke alle postkassene i bydelen. Blokkene er utfordringen, her kommer vi noen ganger ikke inn til området hvor kassene er plassert. Rodesystemet baserer seg på et «gammelt» system som Eirik W har utarbeidet og som funger utmerket til vårt bruk. Dette opplegget gjør en postkasseaksjon enkel å gjennomføre.

Standsaksjonene var også enkle å gjennomføre, vi måtte kun droppe en planlagt stand på grunn av manglende tillatelse fra Bryn senter. Vi fikk hjelp av sentrale politikere på enkelte av aksjonene.

Østensjø venstre ble invitert til flere valgkampmøter, Jon Kvikne og undertegnede representerte foreningen på hvert vårt møte, Britt Inglingstad og Saynab Mohamud på flere møter.

De to valgdagene hadde vi listebærere ved valglokalene, vi klarte ikke å bemanne hele dagene, men vi hadde god dekning på kvelden den siste dagen.

23 medlemmer deltok i planlagte aktiviteter, det utgjør i overkant av 20% av medlemsmassen. Dette er et høyt tall, men det er grunn til å anta at flere kunne deltatt hvis vi hadde vært litt mer aktive i rekrutteringen.

I valgkampen er det store forventninger til at listekandidatene og spesielt 1.kandidaten skal være aktive. I vår forening kan vi være stolte av innsatsen til vår 1.kandidat , hun var høyt og lavt og deltok på alle de aktivitetene vi hadde planlagt. Og hun var svært aktiv på Facebook.

Som valgkampleder har jeg noen erfaringer som det kan være nyttig å ta med til neste valg:

Det bør være minst to personer som organiserer og har ansvaret for gjennomføringen. Med en person som skal organisere er det lett å komme på etterskudd i forhold til organisering og logistikk.
Engasjer flere medlemmer før valgkampen — det er nok av oppgaver som skal utføres.
Velg en person som har ansvar for både sosiale nettsteder og tradisjonelle medier. Kampen for å synes krever mye ressurser.

Vel blåst — takk for innsatsen til alle som deltok.

Arild Mork Skjeltorp
Valgkampleder Østensjø venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**