Ansvarlig politikk

Venstre, KrF og Høyre fikk i Utvalg for oppvekst igår flertall for sitt forslag om at tidligere vedtak i k-sak 07/10 og 22/11 opprettholdes og gjennomføres, samt at man i 2012 vil ta imot 20 nyankomne flyktninger, inklusive familiegjenforening.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre setter folk først, og for oss er det viktig å ha et forsvarlig apparat som kan følge opp det videre arbeidet med mindreårige flyktninger. Vi er derfor fornøyd med at det også ble vedtatt en halv stilling i barnevernet som skal brukes til å bosette og følge opp enslige mindreårige flyktninger.
Videre er det grunn til å påpeke at vi med å sette antallet flyktninger til 20, vil vi sørge for en forsvarlig politikk som er oppnåelig både i forhold til kommunal boligsituasjon og apparatet for videre oppfølging.

I forkant av møtet i Utvalg for Oppvekst, etterlyste Venstres Sangeeta Dhawan ytterligere informasjon knyttet til alternative bosettingstilbud til mindreårige flyktninger. Andre byer har organisert ungdomsboliger som et av tilbudene man kan benytte i forhold til bosetting av denne gruppen. Slik administrasjonen i Sola kommune anså situasjonen nå, er dette per idag ikke aktuelt for Sola å etablere et bofelleskap for enslige mindreårige.

Venstre mener likevel at man skal se videre for å finne alternativer til fosterfamilier for mindreårige flyktninger, all den tid mangel på fosterhjem har vært et av hinderne for at vi ikke har kunnet gjennomføre alle vedtakene om plassering av mindreårige flyktninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**