Delta i Levanger Venstres spørreundersøkelse om vintervedlikehold på kommuneveiene

Her kan du delta i Levanger Venstres spørreundersøkelse om hvordan du som innbygger i Levanger kommune oppfatter standarden på vintervedlikeholdet på kommunevegene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Veiprosjekt i Austefjorden

Foto: RH

Svar på spørreundersøkelsen ved å svare på denne linken. Det er også mulig å legge igjen en kort kommentar. Vi ser positivt på alle innspill vi kan få i kommentarfeltet. Kommentarene vil være nyttige i vårt arbeid for å få en oversikt over vintervedlikeholdet, du kan svare anonymt og kommentarene vil ikke bli offentliggjort.

Svarene fra undersøkelsen blir offentliggjort på Levanger Venstres nettside i uke 5.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**