MEDLEMSMØTE 23.01.2012

Skodje Venstre møtest på rådhuset måndag 23.januar 2012 kl 19:00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Alle medlemmar er velkomne til møte, som vert eit kombinert medlems, styre og gruppemøte.

Sakliste:

1. Saker til det faste planutvalet 25.01.2012 – sakspapir ligg ute på nettisda til kommunen
2. Status arbeidsgruppa for Prestemarka
3. Aktuelle saker til formannskapet og orienteringar frå varaordføraren
4. Planlegging av årsmøte
5. Eventuelt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**