Uttalelse fra Bergen Venstres årsmøte: Norge trenger en liberal regjering

Bergen Venstre ønsker en ny regjering etter valget i 2013. Norge trenger liberal politikk der frihet for enkeltmennesket står i sentrum; der klimautfordringene tas på alvor; der vi satser sterkt på forskning, utdanning, kunnskap og kompetanse. Venstre må søke makt for å gjøre Norge mer liberalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


For liberalere er enkeltmennesket viktigere enn systemer. Velferd i offentlig regi skal gå til de som trenger det mest. Velferdsstaten må være et redskap som sikrer like muligheter og et godt sosialt sikkerhetsnett til de som trenger fellesskapets hjelp.

Dette står i kontrast til kollektivismen og strukturkonservatismen som føres av dagens regjering, der særinteresser vinner over langsiktig bærekraft. Etter to perioder med en Arbeiderparti-dominert regjering er det på tide med et regjeringsskifte.

Venstre vil føre en politikk basert på det liberale demokratiets fellesverdier. Synet på et progressivt Norge med rom for verdiskapning, private initiativ og enkeltmenneskets frie utfoldelse utenfor statens styring tilsier at Venstre må søke makt i en borgerlig regjering.

Den største trusselen mot en fremtidsrettet miljøpolitikk og en anstendig innvandringspolitikk er en mindretallsregjering som gir Ap, Høyre og Frp muligheten til å overkjøre de mindre partiene i Stortinget. En mindretallsregjering vil gjøre det vanskelig å hindre dette selv med forpliktende budsjettsamarbeid. Derfor foretrekker Venstre å være en del av en flertallsregjering.

Venstre kan ikke sitte i eller støtte en regjering som går mot partiets grunnleggende verdier. Det er en forutsetning at en regjering Venstre deltar i fører en mer miljøvennlig politikk enn den sittende regjeringen.

En ny, borgerlig regjering må også føre en human asylpolitikk i tråd med Norges internasjonale forpliktelser. Innvandrings- og integreringspolitikken må ta utgangspunkt i enkeltmennesket, ikke gruppetenking basert på etnisitet eller religion.

Videre må norske politikere i årene fremover ha mot til å gjennomføre nødvendige reformer som sikrer en videreføring av velferdsstaten. Venstre ser det som vår oppgave å se til at disse omstillingene ikke går ut over de svakeste i samfunnet.

Behovet for en ny regjering etter valget i 2013 gjør at Venstre vil være åpne for regjeringsforhandlinger med alle de nåværende opposisjonspartiene. Resultatet av valget og forhandlingene vil avgjøre om Venstre skal delta i regjering.

Bergen Venstre vil:
•at Venstre etter valget i 2013 skal gå i regjeringsforhandlinger med de øvrige opposisjonspartiene på Stortinget
•at Venstre skal sette en ambisiøs miljøpolitikk, en anstendig innvandringspolitikk og en varm velferdspolitikk som krav til en ny regjering

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**