Årsmøte Gjesdal Venstre

Velkommen til årsmøte Gjesdal Venstre på ÅBOAS mandag 30.1. kl 1900.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


ÅRSMØTE
GJESDAL VENSTRE

Mandag 30. januar 2012 kl 19.00
Ålgård Bo- og Aktivitetsenter

Administrative saker:

Sak 1. Registrering av fremmøtte.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 3. Valg av møteleder og referent.

Sak 4. Valg av tellekorps og to personer til å underskrive protokollen.

Saker til behandling:

Sak 5. Årsberetning 2011

Sak 6. Regnskap 2011

Sak 7. Kontingent

Sak 8. Budsjett

Sak 9. Innkomne saker

Sak 10. Valg

Sak 11. Valg av utsendinger til fylkesårsmøtet

Sakspapirer sendes ut senest 22. januar 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**