Vestvågøy Venstre sier nei til FRP

Norge trenger en ny regjering. En ny regjering som ikke bare administrerer, men som kan gjennomføre et løft for næringslivet, utdanning og forskning, et klimaløft og ikke minst et fattigdomsløft.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre bør være garantist for at et nytt politisk flertall gir en ny regjering. Styrkeforholdet mellom partiene vil avgjøre hvem som danner regjering, og for Venstre er politikken det viktigste kriteriet for regjeringsdeltagelse. Vestvågøy Venstre ønsker at Venstre skal danne regjering med de partiene som gir størst gjennomslag for Venstrepolitikk.

Det er en forutsetning at en regjering Venstre deltar i fører en langt mer miljøvennlig politikk enn den sittende regjeringen, at den fører en ansvarlig økonomisk politikk og at den sikrer betydelige innenlandske kutt i klimautslipp. En ny regjering må også føre en human asylpolitikk i tråd med Norges internasjonale forpliktelser, samt en integreringspolitikk fri for populisme og fremmedfrykt. Venstre kan ikke kan sitte i regjering der FrP sin politikk får gjennomslag på disse områdene. Venstre kan dermed i praksis ikke sitte i regjering med FrP.

Om Høyre ved et borgerlig flertall likevel velger å danne en mindretallsregjering med FrP, bør ikke Venstre kaste den på tiltredelseserklæringen. Men som opposisjon til en slik regjering, vil vi stå fritt til å kaste den på politisk grunnlag dersom det blir naturlig. En mindretallsregjering med H og FrP er neppe levedyktig på sikt – med mindre Arbeiderpartiet ser seg tjent med å la en slik regjering sitte for å sikre en minst mulig ambisiøs miljøpolitikk og en mest mulig restriktiv innvandringspolitikk. Det må i så fall Ap ta ansvaret for — og Ap må avklare før valget om en stemme til Ap er en stemme til FrP!

Uttalelse fra Vestvågøy Venstres Årsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**