Vil omfordele barnetrygden

Sesselja Bigseth har blitt intervjuet av nettstedet Familieverden.no om Venstres syn på barnetrygden. — Vi mener den bør omfordeles slik at den blir mer målrettet og rettferdig, sier Sesselja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det er i forbindelse med at Danmark nå vurdere å endre reglene for barnetrygd at nettstedet Familieverden.no tok kontakt med Sesselja for å høre Venstres syn på barnetrygden.

Vil gjøre barnetrygden mer målrettet
I Danmark diskuterer politikere hvorvidt barnetrygden bør behovsprøves. Venstre synes det er interessant det som nå vurderes i Danmark, og mener Norge bør se på muligheten til å gjøre noe av det samme.

Sesselja med barn

— Venstre ønsker ikke å fjerne barnetrygden, den skal fremdeles være en universell ordning, men vi mener den bør omfordeles slik at den blir mer målrettet og rettferdig. En slik omfordeling vil gi de med lav inntekt mer i barnetrygd mens de med høyest inntekt vil få mindre, sier Sesselja til nettstedet.

Flere fattige barn
Dessverre er antall barn i Norge som vokser opp i fattige familier er økende, og vi trenger derfor en målrettet og merkbar satsing for å bekjempe fattigdom blant barn. En omfordeling av barnetrygden er et av flere virkemiddel i så måte.

— Av samme grunn mener vi at barnetrygden ikke skal regnes inn i inntektsgrunnlaget når det gjelder satsene for sosialhjelp. På dette området er det i dag store forskjeller avhengig av hvilken kommune du bor i, og Venstre vil ha like regler for alle for å gi en forutsigbarhet til sårbare familier uansett bosted, sier Sesselja.

Artikkelen er også sitert i Aftenbladet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**