Geir Liang ny styreleder!

Klæbu Venstre avholdt i går sitt årsmøte med god deltakelse og god stemning. Partiet har lagt bak seg et fremgangsrikt år, og ser nå fremover mot nye spennende utfordringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Geir Liang

Blant årsmøtesakene var naturligvis valg av nytt styre. Frode Støre Bergrem har vært leder de fire siste årene og ga i går stafettpinnen videre til Geir Liang. Geir sitter i dag som en av to kommunestyremedlemmer for Venstre i Klæbu. Han er gift, 5-barnspappa og utdannet lege med spesialistutdanning i Barne- og ungdomspsykiatri, hovedstilling som overlege ved St. Olavs Hospital.
Politisk er Liang generelt opptatt av samfunnsutvikling gjennom å tilrettelegge for utvikling av den enkelte – folk først! Menneskeverdet er ukrenkelig.
– Visjonen er et velferdssamfunn med litt mer raushet, ydmykhet, likeverd og mangfold, hvor vi i solidaritet med våre medmennesker ser hensikten med å ta oss ekstra godt av barna våre, de med funksjonshemminger, de gamle og syke. Vi er lykkelige når vi får utvikle oss, bruke ressursene våre og bidra til et fellesskap, forteller han engasjert.

Paal Christian Bjønnes

Forøvrig fortsetter Paal Christian Bjønnes som nestleder med det politiske ansvaret og gruppeleder. Einar Skei vil fortsatt ta seg av økonomien, Ståle Bøe tar sekretæroppgavene mens Bjørn Lervold og Astrid Storsve er styremedlemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**