-Hvor blir det av gratisparkeringen!

Kommunestyret vedtok i fjor å sende følgende spørsmål over til formannskapet for utredning: “Levanger kommune innfører snarest mulig en ordning med parkeringsskiver på dagens avgiftsbelagte parkeringsplasser i Levanger sentrum. Det legges opp til to timers gratis parkering på disse parkeringsplassene, og samt andre tiltak vurderes.” Karl M. Buchholdt lurer på når saken blir tatt opp til behandlig i et spørsmål til ordfører Robert Svarva i kommunestyret på onsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Venstre vil styrke sentrum gjennom å legge til rette for økt handel i byen. Dette inkluderer et variert og helhetlig handelstilbud, samt tiltak for å fjerne/eventuelt endre på parkeringsavgiften for korttidsparkering i området. Gjennom de kommunale avgiftene sitter Levanger kommune på sterke virkemidler for å få økt handel og næring i byen. Parkeringsavgiften er den viktigste av disse.

Vi er nå i året 2012 og saken har tatt svært lang tid. Vi er overrasket og skuffet over at saken ikke er viderebehandlet i tråd med kommunestyrets reglement for oversendelsesforslag, og håper dette ikke er et uttrykk for ordførerens og administrasjonens manglende respekt for kommunestyrets reglement. Venstre vil derfor be ordføreren om at saken utredes i forhold til reglement for oversendelsesforslag snarest og at saken blir tatt opp for videre behandling snarest mulig.

Spørsmål til ordføreren:
Når vil ordføreren ta opp Venstres oversendelsesforslag om parkeringsskiver og andre tiltak opp til behandling?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**