Gunnar Osland – ny leiar i Askvoll Venstre

Årsmøtet til Askvoll Venstre har valt Gunnar Osland som ny leiar. Med seg i styret har han Gunhild Berge Stang, Linda Ness Rotihaug, Jostein Grane og Renate Berg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Gunnar Osland, nyvald leiar

Gunnar Osland, nyvald leiar

 Renate Berg er valt som nestleiar

Renate Berg er valt som nestleiar

Årsmøtet valde også varamedlemar for 2012 som er: Ove Nesberg, Bjørn Arne Mjåseth og Malvin Grepstad.

Malvin Grepstad sa frå seg leiarvervet og sa ja til å vere 3. vara til styret. Gunnar Osland har sidan 2010 vore 1. nestleiar i styret. Ny i styret er Renate Berg frå Kvammen vart valt til vervet nestleiar.. Resten av styret tok attval.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**